Tusen trädgårdar 2016

När Markbladet i sin artikel i sommarbilagan 2016 skrev vilka trädgårdar i Marks kommun som har öppet under eventet Tusen trädgårdar 2016 utgick de ifrån en sökfunktion på hemsidan Trädgårdsriket. Tyvärr missade de att markera alternativet “Deltar i Tusen trädgårdar 2016” och fick således fram alla trädgårdar som registrerat sig på Trädgårdsriket utan att filtrera bort de som ej deltar. Bokskogen, som vi kallar vårt hem, deltar alltså inte i årets evenemang. En rättelse om detta gick ut i Markbladet veckan efter sommarbilagan utkom. Även om vi själva aktivt letade efter denna rättelse var det först under den andra genombläddringen som vi hittade den lilla annonseringen. Vi ber om ursäkt att ni som tagit er ut till oss under dagen inte har fått rätt information från början och har förståelse för att ni inte sett rättelsen.

Just nu håller våra sex blandrasgrisar på att bearbeta jorden för att böka upp all sten, rötter och ogräs. I fastigheten har tidigare bland annat bedrivits en förskola och mycket tid går åt till att röja upp efter denna verksamhet då många främmande föremål ligger begravda i jorden som grisarna nu letar fram åt oss och vi går dagligen igenom hagarna för att plocka bort dessa. Grisarna arbetar flitigt och nästa år kan vi börja anlägga den nyttoträdgård som vi har planerat för vår 4700 kvm stora tomt.

Nästa omgång av Tusen trädgårdar är 2018 – välkommen åter då!

Denna sida kommer att uppdateras löpande hädanefter om hur arbetet med trädgården fortskrider så återkom gärna för att ta del av senaste nytt och eventuella öppna visningar innan 2018. Vi har även ett spännande projekt på gång som rör våra grisar, exakt vad det handlar om får ni förhoppningsvis ta del av framåt hösten!

Spara