15 februari, 2017

Stora silver

Det råder delade meningar om ursprunget till Stora silver men mest troligt är att den avlades fram i provinsen Champange i Frankrike där den är känd sedan 1730.¹ Det är oklart när rasen kom till Sverige men den omnämns för första gången i försäljningsannonser från början av 1900-talet.

Utställning¹

Stora silver räknas till de stora raserna och har som vuxen en idealvikt på 4,61 kg eller högre. Rasen är godkänd i grundfärgerna svart, blå, brun, viltgul och viltgrå. Beroende på andelen vita hårspetsar räknas pälsen som ljus, mellanfärgad eller mörk.

Vid exteriör bedömning används följande poängskala för Stora silver.

Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 40
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Färg 20
Kondition, vård och sundhet 5
Summa poäng 100

Produktion²

Ungarna föds enfärgade i den grundfärg pälsen senare kommer få. De vita hårspetsarna framträder först efter första fällningen, dvs runt en månads ålder. Som tidigare nämnts kommer den slutliga pälsen att räknas som antingen ljus, mellanfärgad eller mörk. Stora silver av den ljusa varianten (¹) var väldigt eftertraktad av pälsindustrin men rasen är även en utmärkt köttras.

Källor

1. Nordisk kaninstandard
2. Johansson, Å., (2015) Stora kaninboken – avel, planering, uppfödning. Sveriges Kaninavelsföreningars riksförbund, Ulricehamn.

 

En av våra egna Stora silver innan silvringen är klar.

Skinn från Stora silver