15 februari, 2017

Rex

 

Utställning¹

Rexen med sin fantastiska päls hör till kategorin raser med avvikande hårstruktur. Dess ideala vuxenvikt ligger på 2,51 kg eller högre vilket inte skiljer sig särskilt mycket från rasen Liten rex vars ideala vuxenvikt ligger på 1,71-2,10 kg. Rex är godkänd i en mängd färger och teckningar. Castor rex har en mycket mörk kastanjebrun färg men är egentligen viltgrå i grundutförandet. Den mörkare färgen beror delvis på den korta pälslängden som ska vara 17-23 mm lång.

Vid exteriör bedömning av Rex används följande poängskala.

Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 20
Pälsens kvalitet 20
Färg och teckning 20
Kondition, vård och sundhet 5
Summa poäng 100

Produktion²

Pälsen från en rex är mycket eftertraktad oavsett färg men det är fortfarande pälsen från en castor rex som står högst i kurs. En högklassig päls, vanligen vinterpälsen från en hane som är ca sju månader gammal, är kanske inte mer än ca 0,25 m stort men kan kosta flera hundra kronor. Även om det är just pälsen som har gjort rexen till en populär produktionsras är den även väl lämpad för köttproduktion. Som en kombinationsras får man dock göra avvägandet mellan pälskvalitet och kostnad för mängden producerad kött.

Källor

1. Nordisk kaninstandard
2. Johansson, Å., (2015) Stora kaninboken – avel, planering, uppfödning. Sveriges Kaninavelsföreningars riksförbund, Ulricehamn.