15 februari, 2017

Om kaniner

Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas oftast bara för kanin eller vildkanin. De är nattaktiva växtätare som lever i kolonier och vars föda till störst del består av grovfoder, dvs gräs. I Sverige finns vilda kaniner (ej att förväxla med förvildade tamkaniner) främst i Skåne, längs Hallandskusten samt på Gotland.

Det är från den europeiska kaninen som våra tamkaniner härstammar. Det finns idag 67 olika kaninraser i den Nordiska kaninstandarden och ännu fler godkända raser i Europa och övriga världen.

Du kan läsa mer om de raser vi föder upp genom att följa dessa länkar:

Alaska

Rex

Stora silver