Kompetensutveckling

Efter en intensiv helg på Vreta kaningård utanför Enköping har vi nu inte bara teoretisk utan även praktiskt kunskap i slakt såväl som styckning av kanin. Det har varit två mycket lärorika dagar och det känns tryggt att ha fått en praktisk utbildning från någon som har jobbat med kaniner och professionell slakt av dessa i över 20 år. Sedan 1 januari 2013 kräver EU att slaktpersonal (vid storskaliga slakterier) innehar ett kompetensbevis för de djurslag hen ska slakta. De av Jordbruksverket godkända utbildningar som erbjuds för att få detta kompetensbevis är dock enbart teoretiska och kräver alltså inte att man kan uppvisa praktisk kunskap av djuren. Om vi framöver startar en slaktverksamhet för kanin kommer detta gå under termen ”nollslakteri” (vi kommer berätta mer om olika slakterier längre fram) och därför behövs inte detta ”kompetensbevis”. Vi vågar dock påstå att vi redan nu, i och med helgens praktiska kurs, har bättre kunskap om kaninernas välfärd vid slakt än vad de enbart teoretiska kurerna kan erbjuda.

Även om man enbart håller på med avel för utställning och sällskap är det viktigt att själv, snabbt och humant, kunna avliva sjuka och skadade djur men även individer som uppvisar beteendestörningar eller genetiska defekter. Att åka till eller tillkalla en veterinär varje gång ett djur behöver avlivas är inte bara dyrt utan förlänger i värsta fall även lidandet för djuret.