Kaninkött

Kaninkött är gott och klimatsmart men kan vara lite svårt att få tag på. Glädjande nog kan ni köpa kaninkött från oss från och med 23 september. Kaninerna kommer från egen uppfödning och i väntan på att vårt egna slakteri blir klart kommer de att slaktas hos Svartedalens naturkött i Kode som är vårt närmsta, för kanin, godkända slakteri.

Till att börja med kommer vi att sälja hel styckad kanin för 210 kr/kg men om efterfrågan finns kan vi framöver sälja de olika styckdetaljerna var för sig eller hel ostyckad kanin. Även inälvor såsom lever, njurar, hjärta och lungor finns att tillgå.

För den som önskar bereda egna skinn kommer det finnas frysta skinn att köpa för 25 kr/styck.

Intresserad? Hör av er till oss redan idag!