3 juli, 2016

Bokskogen

Historien om Bokskogen

1966 styckades den aktuella marken av från en grannfastighet och en byggherre från Kungsbacka lät uppföra ett ”fritidshus” som stod klart 1968. 1985 övertogs fastigheten från byggherrens dödsbo av ett par från Onsala innan de 1988 sålde fastigheten vidare till Marks kommun. 1989 påbörjades ombyggnation av huset till ett daghem som stod klar senare samma år då bygdens småbarnsföräldrar lyckats övertala dåvarande kommunalråd om att ett daghem behövdes eftersom det för tidpunkten fanns 52 barn under skolålder i Tostared. (Tostared, du fagra byggd, 2000; information från grannar)

Hösten 2012 läggs flertalet mindre förskolor ner i kommunen, däribland enheten i Tostared, till förmån för större enheter. Den närmsta förskolan inom kommunen för barn i Tostared blir då förskolan i Fotskäl. I samma veva får kommunens exploateringsingenjör i uppdrag att sälja fastigheten i Tostared men det dröjde till hösten 2013 innan en försäljning blev verklig. Intresset för fastigheten var stort, förmodligen pga det kraftigt undervärderade utgångsbudet, och det fanns flertalet spekulanter som ville lägga bud utan att ens ha besökt fastigheten utöver alla de som kom på de båda visningarna. I slutändan stod dock ett ungt par från Göteborg som lyckliga ägare till det av kommunen sönderrenoverade huset med igenvuxen trädgård. 25 och 27 år gamla och bara några få veckor ifrån att bli föräldrar för första gången har vi ibland, så här i efterhand, undrat hur vi tänkte när vi gav oss in i detta jätteprojekt som förstagångshusägare.

Under kommunens dagisverksamhet fick enheten namnet ”Bokskogen”, något som en av pedagogerna vid ett tillfälle tog fasta på och skrev med stora bokstäver på garagets fasad. I trädgården planterades det också ett vårdträd av bok. Eftersom vi gillade namnet samt att det i vår omgivning finns en del bokskog så valde vi att behålla Bokskogen som tilltalsnamn till vårt hem. Sen att bokstäverna på garaget för övrigt inte går att tvätta bort är en annan femma och får således vara kvar tills dess att fasaden byts ut.

Vad händer nu?

Vill du läsa om och se bilder på renoveringen av själva huset ska du besöka vår renoveringstråd på forumet Byggahus.se: Bokskogen – från förskola till drömhem. Där lägger vi emellanåt även upp bilder från projekt i trädgården. Här nedan skriver vi annars kort om de jobb som gjorts i trädgården under åren.

2017

Året då vi blir fyra i familjen! Renoveringen går därför långsamt (extremt långsamt) men badrummet och barnens sovrum står näst på tur för en grundlig makeover.

Bokhäcken mot gatan är planterad och har avgränsats mot gräsmattan med kantsten i betong. En hagtornshäck har även planterats längre ner i trädgården utmed gärdesgården som ska växa sig hög och tät för att hålla rådjur, älg och förhoppningsvis även räven utanför trädgården.

2016

Arbetet med den planerade bokhäcken fortsätter. Eftersom vi har en tung lerjord har kärrviss med färskt stallgödsel från en granne grävts ner i fåran som jordförbättring. Just eftersom gödslet var färskt får planteringen vänta tills nästa år.

Staketet, utom stolparna, har rivits och ersatts med fårnät. Längs med insidan har det grävts upp en fåra för framtida plantering av en tät häck, givetvis bok, som ska få växa genom nätet och dölja både det och stolparna. Eftersom vi har en tung lerjord har kärrviss med färskt stallgödsel från en granne grävts ner i fåran som jordförbättring. Just eftersom gödslet var färskt får planteringen vänta tills nästa år.

I slutet av april anlände sex stycken halvårsgamla blandrasgrisar till Bokskogen. Från början var tanken att de endast skulle gå och böka upp jorden på ca 1000 kvm av tomten för att bekämpa det stora vildvuxna björnbärssnåret. Efter en månad utökade vi dock deras hägn till hallon- och slysnåret längs med gärdesgården i norr och väster och efter ytterligare en månad fick de större delen av hela baksidan av trädgården att böka upp. Det som tidigare varit svårt och tidskrävande att hålla efter är numera en öken av bar lerjord med mängder av frambökad sten. Glada utegångsgrisar är både trevliga och väldigt effektiva! Nu återstår det att rensa upp sten och planera ytorna för deras framtida bruk.

2015

Staketet, utom stolparna, har rivits och ersatts med fårnät. Längs med insidan har det grävts upp en fåra för framtida plantering av en tät häck, givetvis bok, som ska få växa genom nätet och dölja både det och stolparna. Övrigt trädgårdsarbete fick vara detta år då nästan all tid gick åt till renovering av huset.

2014

På hösten grävde vi in fiber i huset och passade då på att hyra en lite grävmaskin. Den fick sedan tjänstgöra lite varstans i trädgården med att ta bort sandlådor, buskar, rutten lekstuga och gungdjur. Vi försökte tukta en massa sly och björnbärssnår med röjsågar. En helg med motorsåg så var en stor del av ungträden fällda de med.

Framtiden

Visionerna för Bokskogen har, med all rätt, ändrats under de år vi har bott här. De sista bitarna börjar så smått falla på plats nu och vi hoppas att vi snart kan presentera en skiss över hur trädgården kommer att se ut när den är ”färdig”.