RHD, kaningulsot

Kaningulsot har historiskt sett oftast förekommit på våren samt hållit sig till en mindre del av landet där det förekommer vildkaniner. Sjukdomen sprider sig dock nu över större delar av landet och påvisas under en längre tid på året. Då många kaninbesättningar har drabbats och nästintill ödelagts i år vill vi gärna informera om sjukdomen Läs mer om RHD, kaningulsot[…]